Neler yapabiliceğimize bir göz atın!
Sizinle çalışacağımız her hususta yükselen başarı grafiği ediyoruz.

Kurumsal ERP Çözümleri

Beyazpınar Bilgisayar Çözüm Uyarlama Metodolojisinin rehberliği sayesinde firmanızın kıdemli yöneticilerinin yeni ERP çözümü ile ilgili beklentilerini daha kolay yönetin, ERP projenizin ilk yatırım maliyetini ve proje risklerini kontrol altında tutun ve proje yönetimi ile ilgili konularda karar alırken güven ile hareket edin.

Nebim ve Nebim Partner Network sistemindede çalışan firmamız  yılların deneyimi ile gelişmiş olan Nebim V3 Uyarlama Metodolojisini uygulayarak, firmalara ERP'ye geçiş süreci boyunca tüm proje aşamalarında rehberlik etmektedir.

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisinin belirledikleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Projede hazırlık, analiz ya da kullanıcı eğitimi örnek olmak üzere hangi safhaların olacağı,

Proje planında hangi kilometre taşlarının olması gerektiği,

Analiz sürecinde verilmesi gereken kararlar,

Kurgulama ve geliştirme, kullanıcı eğitimi, test ve optimizasyon gibi safhalarda yapılması gereken işlemler,

Projede kimlerin hangi görevlerde rol alacakları,

Bu kişilerin hangi görevleri hangi sırada yerine getirecekleri.

Hazırlık (Planlama)

Bu safhada Nebim Proje Yöneticisi ve firmanın Proje Yöneticisi bir araya gelerek Nebim V3'ün firmada hedeflenen zamanda ve bütçede kullanıma geçilmesini sağlamak için projede sorumlulukları nasıl paylaşacaklarını ve birlikte nasıl hareket edeceklerini planlarlar.

Nebim Proje Yöneticisi;